Co jest ważne przy zakupie komór laminarnych?

Praca w laboratoriach czy zakładach chemicznych wiąże się z dużym zagrożeniem dla ludzkiego zdrowia i życia. Jest to spowodowane przede wszystkim faktem możliwego kontaktu z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i biologicznymi. Dlatego stanowiska pracy w takich miejscach powinny być odpowiednio zabezpieczone.

Jaka komora laminarna jest najlepsza?

polecane komory laminarnePraca w laboratoriach czy zakładach produkujących chemikalia może być potencjalnie niebezpieczna dla zatrudnionych tam osób. Dlatego, aby uchronić ich życie i zdrowie konieczne jest stosowanie odpowiednich zabezpieczeń. Jednym z najskuteczniejszych są zdecydowanie polecane komory laminarne, czyli urządzenia, które chronią przed przedostawaniem się do stanowiska pracy szkodliwych związków chemicznych i biologicznych. Korzystanie z komór laminarnych jest również konieczne do pracy nad niektórymi substancjami pochodzenia biologicznego czy chemicznego, gdyż często wymaga się w ich przypadku w pełni sterylnego środowiska pracy. W jaki sposób komory laminarne jest wstanie chronić pracowników? Przede wszystkim dzięki temu, że są one w pełni szczelne i hermetyczne. Drugi aspekt skuteczności tych komór to fakt, że są one wyposażone w wysoko skuteczne filtry HEPA. Filtry te są w stanie odfiltrowywać z powietrza nie tylko wszelkie zanieczyszczenia, ale także groźne związki chemiczne i biologiczne, które mogłyby negatywnie wpływać na ludzie życie i zdrowie. Aby dodatkowo zwiększyć wydajność pracy tych komór i zastosowanych w nim systemów filtrów, komory te wyposaża się dodatkowo w jedną lub kilka lamp UV. Taka lampa jest w stanie całkowicie zabić wszystkie zanieczyszczenia i drobnoustroje, zapewniając w pełni sterylne środowisko pracy wewnątrz komory. Ma to nie tylko wpływ na bezpieczeństwo pracowników danego laboratorium, ale może być tez niezbędnym warunkiem do pracy nad pewnymi substancjami, w szczególności tymi pochodzenia biologicznego. Dla bezpieczeństwa pracowników ważny jest również odpowiedzi przepływ odfiltrowanego powietrza w komorze. Komory laminarne są obecnie powszechnie wykorzystywane nie tylko w laboratoriach, ale również w zakładach produkujących lub używających do produkcji potencjalnie groźnych chemikaliów. Komory laminarne klasyfikuje się według różnych poziomów zapewnianego przez bezpieczeństwa.

Praca  w zakładach produkujących chemikalia lub w laboratoriach zawsze jest obarczona pewnym ryzykiem skażenia biologicznego lub chemicznego. Dlatego bardzo ważne jest odpowiednie zabezpieczenie pracowników. W tym celu można skorzystać ze szczelnych komór z odpowiednim obiegiem powietrza.