Kogo wysyła się na badanie wariografem?

Zaginięcia, niewyjaśnione sprawy kryminalne, kradzieże i inne – w takich sprawach najlepiej zgłosić się na policję. Kiedy jednak nawet pomimo zakrojonego na szeroką skalę dochodzenia – policja nie znajduje nowych poszlak i rozkłada ręce, można się zgłosić do biura detektywistycznego. Tam używa się metod, które mogą wprowadzić nowe tropy w sprawie. Zarówno biura detektywistyczne, jak i organy dochodzeniowe, są w stanie wykonać badanie wariografem. 

Kto może zostać zbadany wariografem?

badanie wariografem ŁódźWariograf to urządzenie, na które inaczej mówi się także: detektor kłamstw. Zostało opracowane w XX wieku i do tej pory, jest to niezastąpione urządzenie, jeżeli chodzi o kryminalistykę. W dużym skrócie, jego działanie polega na badanie pulsu osób, które w tym samym czasie są poddawane rozmowie na temat danego zdarzenia. Powiedzenie mówi, że wariografu nie da się oszukać – i jest w tym dużo prawdy. Oszukiwanie podczas badania wariografem jest teoretyczne możliwie, ale praktycznie niekoniecznie. Chyba tylko najlepsi kłamcy są w stanie oszukać wariograf. Kiedy tylko osoba przesłuchiwana świadczy nieprawdę, parametry urządzenia wychwytują nawet najmniejsze skoki rytmu serca, które są zapisywane na wykresie. Jest więc to urządzenie niezawodne, które wykorzystuje policja, prokuratura, biegli sądowi czy biura detektywistyczne. Jest wiele osób, które zamieszane są w dane zdarzenie, które nie chcą jednak powiedzieć prawdy na ten temat. Mataczą lub przedstawiają wersję zdarzeń, w której się gubią, lub ich wersja jet wiarygodna, ale brak jest dowódw co do ich prawdomóstwa Wtedy organy ściangia mogą wobec pojderzanego bądź świadka wytoczyć nakaz przebadania wariografem. Taka osoba może się zgodzić na takie badanie lub nie. Jeżeli dana osoba została już obciążona dowodami poszlakowymi, ale uważa się że kłamie, policja może zmusić taką osobę do poddania się badaniu. Często osoby zamieszane w jakieś zdarzenie same poddają się takiemu badaniu, by oczyścić się z jakichkolwiek podejrzeń. Żeby przebadać się w jakiekolwiek sprawie dobrowolnie wariografem, można zgłosić się na komendę policji albo do prywatnego biura detektywistycznego. Takie biura są rozlokowane na terenie całej Polski. Właściwie w każdym z polskich miast można poddać się zabiegowcowi takiemu jak badanie wariografem Łódź, Warszawa czy Gdańsk to miasta z największą ilością biur detektywistycznych Należy pamiętać jednak, że choć badanie wariografem jest w stanie wiele wnieść do śledztwa, nie może być podstawą do oskarżenia kogoś, jeżeli brak innych dowodów w sprawie. 

Badaniu wariografem w prywatnych biurach detektywistycznych może poddać się każdy, kto chce udowodnić komuś swoją wersję zdarzeń. Policja niekiedy zleca to badanie przymusowo w toku śledztw dotyczących ciężkich spraw kryminalnych, by zawęzić grono podejrzanych.