Zarządca budynku a jego bezpieczeństwo

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że każdy właściciel lub zarządca budynku użyteczności publicznej objęty jest specjalnymi zapisami prawnymi, w których dokładnie określa się jego obowiązku w zakresie odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób przebywających w danym budynku. Zapisy te wprowadzono, aby w razie jakiejś większej tragedii uniknąć trudności w znalezieniu osoby odpowiedzialnej za jej wystąpienie.

Jakie są obowiązki zarządcy budynku w kwestii bezpieczeństwa

rzetelny operat przeciwpożarowyKażdy zarządca budynku jest zobowiązany do przestrzegania określonych norm i zasad, które maja za zadanie w najlepszy sposób dbać o bezpieczeństwo wszytkach osób korzystających z danego lokalu. Są to zapisy w których reguluje się sporządzanie różnych dokumentów, lub też określone techniczne określające stan techniczny budynku oraz jego podatność na wystąpienie sytuacji niebezpiecznych w przypadku wystąpienia ognia. Pierwszy dokumentem, który musi sporządzić każdy właściciel budynku, jest rzetelny operat przeciwpożarowy będący opisem miejsc szczególnie niebezpiecznych w budynku, ilości zazwyczaj występujących w nim ludzi i innych elementów, ważnych dla strażaków w razie wybuchu pożaru. Pierwsza rzeczą, która powinna się w tym dokumencie znaleźć jest liczba i lokalizacja wyjść ewakuacyjnych, lokalizacja oraz liczba gaśnic, oraz miejsc, w których można znaleźć dopływ wody. Ważnym elementem tego dokumentu jest opisanie dokładnego stanu technicznego budynku, w tym datę ostatniej kontroli, oraz opisanie ewentualnej lokalizacji łatwopalnych materiałów, z wymieniem ich rodzaju, stopnia łatwopalności i opisaniem niebezpieczeństw, jakie grozi w wypadku styku tych środków z ogniem. Na zarządcy budynku spoczywa tez odpowiedzialność odpowiedniego zabezpieczenia pomieszczenia w którym te substancje się znajdują, musi ono tez znajdować się możliwie najdalej od miejsc ewakuacyjnych budynku. Jeżeli chodzi o drogi ewakuacyjne to obowiązkiem właściciela jest niedopuszczenie do nawet chwilowego ich zastawienia, na przykład w wyniku rozładunku towaru. Kolejnym obowiązkiem jest przeszkolenie wszystkich osób, które znajdują się w danym budynku więcej niż cztery godziny dziennie pod kątem badań BHP.

Podczas tych badań, obowiązujących każdego nowego pracownika czy stażystę, oraz cyklicznie – pracowników z dłuższym stażem, omawia się szczegółowo prawa i obowiązki pracownika pod względem zachowania bezpieczeństwa, lokalizacje dróg ewakuacyjnych oraz apteczek, oraz omawia się dokładnie sposób postępowania w wyniku pożaru. Wszystkie te zapisy pozwalają znacząco zwiększyć poziom bezpieczeństwa w budynkach.